Bomen planten!

De afgelopen twee jaar hebben we geld gereserveerd voor elke order die we met Moving Spirits verwerkt hebben vanuit het idee dat elke order 1 boom vertegenwoordigt. Dit voorjaar gaan we in het Nanninga's bos met behulp van Groninger Landschap op circa 3.300 m2 grond bomen planten. En we sparen door om ook de andere helft van het stuk grond te kunnen beplanten. 


TSiBAis een business school in Kaapstad, voor mensen die normaliter geen toegang hebben tot kansen in het leven. Opnieuw steunen we een van haar excellente studenten, Courage uit Zimbabwe, door de volledige bekostiging van zijn studie.


Persoonlijk Goede Doelen budget

Ook dit jaar krijgt elke medewerker van Moving Spirits een persoonlijk Goede Doelen budget wat naar eigen inzicht besteed mag worden.