2020 - Een ander jaar dan anders

Net als bij de meeste bedrijven om ons heen, verliep onze business en bedrijfsvoering bij Moving Spirits door Covid-19 helaas anders dan we gewend zijn. Business as usual en samen activiteiten ondernemen, waren niet vanzelfsprekend. Daarmee zag 2020 er ook anders uit voor Springtime Foundation. We hebben minder goede doelen met activiteiten kunnen ondersteunen dan we andere jaren doen. Ons plan om in het voorjaar van 2020 weer een stuk grond te bebossen in samenwerking met Het Groninger Landschap moesten we helaas uitstellen. 

Gelukkig hebben we nog genoeg wél kunnen doen. Dat lees je hieronder!

We voelen ons verbonden met de volgende organisaties en steunen hen ook dit jaar met een mooie bijdrage:


Penduka - Van leven naar overleven in Namibië   

De Penduka gemeenschap in Namibië heeft het zwaar! Door de Coronacrisis is de toerisme sector volledig stilgevallen, waardoor er geen inkomsten meer zijn. 

De grootste behoeften zijn zorg en voedsel voor de vrouwen en hun gezinnen. Daarom is er een moestuin aangelegd waar, met behulp van water uit de nabijgelegen dam, groente wordt gekweekt. De pomp die het water moest oppompen, heeft het recent begeven. Wij zijn dankbaar dat we de vervanging van deze waterpomp konden financieren.


Vervanging eerder geplante boompjes 

Voor elke order die wij verwerken, reserveren we geld en planten we via Het Groninger Landschap boompjes. Wij betalen de boompjes en de afwaardering van landbouwgrond naar bosgrond, het plantklaar maken van het perceel en het onderhoud voor de eerste 10 jaar. Het Groninger Landschap draagt zorg voor het onderhoud. Een samenwerking die van beide kanten wordt gewaardeerd.


Voor het tweede jaar op rij bleek dit voorjaar dat een deel van de eerder geplante boompjes de aanhoudende droogte niet heeft overleefd.

Na overleg met René, natuurbeheerder van Het Groninger Landschap zijn er daarom grotere bomen met kluit geplant. 

Inmiddels lijken de bomen goed aan te slaan.

Dit betekent dat ze komend voorjaar echt groeien en het bos langzaam begint te ontstaan.


We faciliteren het koffiemoment van De Zeecontainer 

Natascha en haar team van Kledingbank De Zeecontainer zetten zich in voor mensen met een minimaal inkomen. Dit jaar hebben we De Zeecontainer gesteund met koffie-/thee- en koekgeld. 

De Zeecontainer krijgt geen subsidies vanuit de overheid en kan alle hulp gebruiken. 


Jongeren en jongvolwassenen kansen bieden met sport


Wij geloven in de kracht van sport. Dat sport een positieve bijdrage levert aan zowel de fysieke, mentale als sociale ontwikkeling. En dat gunnen we iedereen. Daarom steunen we al jaren Jeugdfonds Sport en Cultuur en dit jaar ook Challenge050.  Hiermee wordt de doelgroep jongvolwassenen met een afstand tot de  maatschappij bereikt die buiten de boot dreigt te vallen


Wat Challenge050 van Stoot voor ons zo mooi maakt, is dat er veel tijd en aandacht wordt besteed aan begeleiding. Zo krijgen deelnemers de kans om patronen aan te passen en nieuw gedrag eigen te maken. Daardoor wordt de kans op succes vergroot om weer mee te kunnen doen . En dat is de reden dat wij het jaarlidmaatschap van een Groningse sportvereniging sponsoren.

Daarnaast hebben we dit jaar de volgende acties ondernomen en initiatieven ondersteund:

prev next

Aanleg waterpompen in Cambodja


We hebben via gids Bo Bo dit jaar 6 waterpompen aan laten leggen in de omgeving van Siem Reap, Cambodja. Inmiddels staat de teller op 40 pompen! Van elke pomp ontvangen we een foto bij de aanleg en als de pomp klaar is, een foto met de nieuwe eigenaar. Zo kunnen wij op afstand ook genieten van het resultaat!


Kerstpakketten voor minima in de stad Groningen

Net als vorig jaar steunen we kerstpakketacties omdat we het belangrijk vinden dat iedereen zich gezien voelt in deze tijd en kan genieten van iets extra's.

De kerstpakketten van Kerst050 worden gedoneerd aan minima die niet bij de Voedselbank zijn aangemeld.
En via een initiatief van Grokaalbox doneerden we 20 kerstpakketten aan de Voedselbank. In deze pakketten worden producten van lokale ondernemers gebruikt zodat ook zij gesteund worden in deze onzekere tijden.


Ondersteunen van onderwijs en ondernemerschap

Om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het ondernemerschap onder de Gambiaanse jeugd en de eigen studenten organiseert CSG Wessel Gansfort elk voorjaar een ondernemersreis naar Gambia. Dit jaar was het concrete doel om de schoolwinkel van Armitage Senior Secundary School in Janjanbureh te implementeren. 

Deze schoolwinkel wordt voornamelijk beheerd door studenten van de afdeling Handel. Daarnaast is de schoolwinkel een verkooppunt voor de productie-eenheid die gekoppeld wordt aan het Skillcenter van Armitage, dat momenteel in oprichting is. Onze donatie heeft bijgedragen aan het opzetten van deze schoolwinkel.

Inzet Persoonlijke Goede Doelen budget

De volgende goede doelen zijn door ons team financieel ondersteund met hun persoonlijke budgetten: