Privacyverklaring Springtime Foundation

Wij respecteren uw privacy en voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om te laten zien hoe wij met persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.


1. Wie zijn wij?

Springtime Foundation

Eelkemastraat 181

9723 ZW Groningen

Telefoonnummer: +31502110909

KvK-nummer: 65624955

Website: www.springtimefoundation.nl

E-mail: monique@movingspirits.nl

Heeft u vragen over deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via monique@movingspirits.nl of via het contactformulier op de website.

 2. Welke gegevens gebruiken we en met welke doeleinden?

Wanneer u contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonsgegevens. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw vraag of bericht te kunnen beantwoorden. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens
  • NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres

3. Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens goed worden beschermd. Om deze reden hebben we onder andere de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

  • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
  • Beveiligde werkomgeving

4. Welke rechten hebben klanten als het gaat om hun gegevens?

U heeft de volgende rechten over uw persoonsgegevens:

  • Inzage: u kunt uw gegevens inzien.
  • Correctie: u kunt uw gegevens die niet juist zijn laten corrigeren.
  • Verwijdering: u kunt uw gegevens, of een deel van uw gegevens laten verwijderen.
  • Beperking: u kunt het gebruik van uw gegevens laten beperken. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen.
  • Dataportabiliteit: u kunt bepaalde gegevens (laten) overdragen naar andere organisaties.
  • Bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.

Mocht u gebruik willen maken van een van de bovenstaande rechten, dan kunt u dit kenbaar maken via monique@movingspirits.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, vanaf de ontvangst van het verzoek, beoordelen wat er met het verzoek wordt gedaan. Als het verzoek niet wordt opgevolgd, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

5. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Hierbij houden wij ook rekening met de wettelijke bewaartermijnen.

6. Cookies

Op de contactpagina van onze website plaatst Google een functionele cookie zodat we gebruik kunnen maken van de kaart om te laten zien waar we gevestigd zijn.

Weigeren en verwijderen cookies

U kunt het plaatsen van cookies via de browserinstellingen weigeren. Ook kunt u daar de reeds geplaatste cookies verwijderen. Wilt u meer informatie over het weigeren en verwijderen van cookies dan kunt u de volgende website bezoeken: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen